PUMPURS PLAUKST KOKNESĒ

Kokneses novada domi un biedrību “Kokneses jauniešu biedrība” tika noslēgts sadarbības līgums par atklātā projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projekta “Vasaras izaugsmes programmas ESteRE” īstenošanu 25 Kokneses novada bērniem, pamatojoties uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”, pamatojoties uz “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” konkursa rezultātiem.

​“Vasaras izaugsmes programmas ESteRE” kopējais dalībnieku skaits bija 25 jaunieši, vecumā no 12 – 17 gadiem, ar kuriem strādāja Programmas vadītāja Ieva Ūtēna, mentori Ieva Minde un Jolanta Mašinska, kā arī trīs biedrības biedri, brīvprātīgie jaunieši – apburošās meitenes Natālija Zeica un Ksenija Vītoliņa, kā arī mirkļu ķērājs, fotogrāfs Valters Kārklis. Dalībnieku sastāvā tika pieci Iršu pagasta, divi Bebru pagasta un astoņpadsmit Kokneses pagastā dzīvojoši jaunieši, kuri vēlējās aktīvi pavadīt laiku, pilnveidojot savas prasmes, izzināt sevi un savu novadu.
Projekta galvenais mērķis bija veicināt Kokneses novada jauniešu sociālo integrāciju, personības pašizaugsmi, motivāciju izvirzīt mērķus un tos sasniegt, iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē. Mērķa sasniegšanai tika izstrādāta “Vasaras izaugsmes programma “ESteRE”, kas ir piemērota gan priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešiem, gan jauniešiem ar agrīnām priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska pazīmēm, gan motivētiem jauniešiem ar labiem mācību sasniegumiem. Programma jauniešiem bija atbalsts un iespēja veidot jaunus, veselīgus sociālos kontaktus, iemācīties un apgūt jaunas mūžizglītības un sociālās prasmes, stiprināt esošās; uzlabot jauniešu emocionālās veselības stāvokli; veicināt sevis izzināšanas procesu; nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Mērķu sasniegšanai, programmā tiek izmantotas šādas aktivitātes:

  • personības attīstības aktivitātes;
  • individuālās mentoru konsultācijas;
  • “Mana veiksmes dienasgrāmata” un darba lapu individuāla pildīšana;
  • komandas saliedēšanas aktivitātes un spēles;
  • komunikācijas aktivitātes un spēles;
  • radošās darbnīcas, mācīšanās caur interaktīvām metodēm;
  • individuālie, pāru un grupu uzdevumi;
  • sporta aktivitātes, pārgājieni, orientēšanās.

Programma tika īstenota sešu dienu garumā sākot no 17.augusta un noslēdzot to 22.augustā, no 8:30 rītā līdz 18:30 vakarā. Katra diena tika veltīta savai tēmai, nemainīgs palika Rīta un Vakara aplis, kurā jaunieši dalījās iespaidos par dienu, teica pateicības un laba vēlējuma vārdus viens otram. Katras dienas noslēgumā, pieci jaunieši saņēma simpātijas balvas no kāda programmas darbinieka par dienā paveikto – izpalīdzēšanu, centību, labu uzvedību, baiļu pārvarēšanu. Katru dienu dalībnieki pildīja arī režīma un sajūtu darba lapas, kuras bija atrodamas “Mana veiksmes dienasgrāmata” lapās.
Pirmā diena bija iepazīšanās un sevis izzināšanas diena. Jaunieši iepazinās ar komandu un ar programmas plānu pa dienām, pārrunāti iekšējās kārtības noteikumi. Jaunieši dalījās savos pirmajos iespaidos, pastāstīja, ko sagaida no šīs programmas, par kurām lietām bija satraukums. Tika prezentēta “Mana veiksmes dienasgrāmata”, tika veidots jaunieša labo īpašību, sajūtu un iespēju vairogs, dalībnieki iemācījās pareizi izvirzīt mērķus, izprast, kāpēc viņiem vajadzīgi mērķi, kā tos sasniegt.
Otrā diena tika veltīta Kokneses izzināšanai un jauniešu iepazīstināšanai ar sava novada tūrisma objektiem netradicionālā veidā. Diena sākās Kokneses Tūrisma informācijas centrā, kur jauniešus tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Lauma Āre iepazīstināja ar “Drauga kartes” iespējām virtuāli apmeklēt muižas un pilis, dalībnieki tikās ar kolekcijas izstādes “Ceļojumu zilonīši” autori Gitu Mārcēnu – Ancāni, kura dalījās savās atmiņās par ceļošanu un katra zilonēna stāstu. Tālāk ceļš pa Kokneses dabas taku jauniešus aizveda uz Likteņdārzu, kur sadaloties komandās pa trim, jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem orientēšanās spēlē. Pēcpusdienā aktivitātes turpinājās brīvdienu piestātnē “Pērsejas”, kur daudzi pirmo reizi kāpa un SUP dēļa, pārvarot bailes un nedrošību. Kokneses apkārtni un tās vēsturi, jaunieši iepazina caur biedrības “Pērses krasts” izstrādāto spēli “Misija Koknese”.
Trešo dienu gaidīja visi programmas dalībnieki, jo mēs devāmies atpūtas braucienā uz Siguldu. Turpceļā, dalībnieki tika sadalīti pa pāriem, jo viņu uzdevums bija intervēt savu ceļa biedru, lai pēc tam varētu uzrakstīt stāstījumu, iemācītos ieklausīties vienam otrā, iejusties otra vietā.
Pirmā pieturvieta bija “Piedzīvojumu parks Tarzāns”, kur jaunieši, izvērtējot savas iespējas un varēšanu, devās dažādas grūtības pakāpes virvju trasēs šķēršļu parkā. Brīvajā laikā bija iespēja apmeklēt arī citas atrakcijas gan “Piedzīvojumu parkā Tarzāns”, gan Siguldā, piemēram, taureņu māju, panorāmas ratu. Vakara noslēgumā uzspēlējās lāzertagu Siguldas Poligonā un laimīgi devāmies mājup.
Ceturto dienu veltījām radošām aktivitātēm, lai jauniešos rosinātu vēlmi pamēģināt ko jaunu, iemācīties nebijušas prasmes, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Rīta pusē apmeklējām Radošo māju. Dalībnieki mācījās veidot rotas no dabas materiāliem un ādas, tina dzijas dekorus – saulītes, apgleznoja akmeņus, spēlēja atjautības spēles, kopā dejojām un devāmies rotaļās. Paēduši gardo zupu, devāmies uz Amatu centru “Mazā kāpa”, lai radoši turpinātu darboties ar dabīgo ādu, veidojot atslēgu piekariņus. Pēcpusdiena tika veltīta, lai sagatavotu priekšnesumus programmas noslēdzošajai dienai – talantu šovam, pildītu darba lapas savā grāmatiņā, pabeigtu interviju stāstus un atpūstos. Jaunieši apgleznoja arī trikotāšas maikas, sevis izvēlētajā tehnikā – batikojot ar balinātāju vai veidojot zīmējumus ar auduma krāsām, flomāsteriem.
Piektdienu veltījām komunikācijas prasmju attīstīšanai, spēlējot komunikāciju spēles, novērtējot sevi kā klausītāju un kā runātāju. Secinājām, cik svarīga ir komunikācija gan darbā komandās, lai veiksmīgi tiktu galā ar uzdevumiem, gan personīgajās attiecībās. Kā komunikācijas trūkums spēj izraisīt konfliktsituācijas. Jaunieši tika informēti par verbālo un neverbālo komunikāciju, kas tās tādas ir, kā tās strādā. Izrādās, ka arī attēli spēj runāt un nodot mums daudz informācijas.
Programmu noslēdzām sestajā dienā, kura bija veltīta Ģimenei. Jaunieši rādīja un stāstīja par saviem talantiem un brīvā laika pavadīšanu, hobijiem. Mūsu mērķis bija parādīt jauniešiem, ka katram no viņiem ir ko parādīt citiem, ka jaunieši, kuri stāsta jokus, spēlē volejbolu, zīmē, piedalās sacensībās, arī spēj savas aizraušanās prezentēt talantu šovos. Pēdējā dienā katrs dalībnieks saņēma arī vēstuli no sava mentora, ko ielikām jauniešu Veiksmes grāmatās, dalījāmies piedzīvojumos, atmiņās, izvērtējām programmas aktivitātes un izpildes kvalitāti. Vecākiem un dalībniekiem lūdzām aizpildīt izvērtējuma anketas, lai saprastu vai visas nodarbības bija lietderīgas, vai būtu kas jāmaina, ko jaunieši ir iemācījušies programmas laikā.
Visi dalībnieki ar “Vasaras izaugsmes programmas ESteRE” aktivitātēm  bija ļoti apmierināti, novērtējot programmu ar 9 – 10 ballēm, visvairāk patikusi bija diena Siguldā, supošana, un krekliņu apgleznošana. Daži vēlētos mainīt dalībnieku vecuma grupu, vai dažus dalībniekus, kā arī vēlējās iespēju palikt pa nakti.
Top trijniekā, ko jaunieši ir iemācījušies, viņi novērtēja komunikācijas attīstību, sadarbošanos grupās, sevis izzināšanu un tika minētas dažādu personīgo prasmju attīstīšana (supošana, baiļu pārvarēšana, saulītes ritentiņa taisīšana). Visgrūtākais dalībniekiem bija pildīt “Mana veiksmes dienasgrāmata” darba lapas, atzina, ka ir par lielu darba apjoms.
Priecēja tas, ka dalībnieki vēlējās, kaut programma nebeigtos un būtu arī nākošajā gadā. Mēs, biedrība “Kokneses jauniešu biedrība” ceram uz drīzu atkal satikšanos!
Par aktivātēm un jaunumiem uzzini mūsu Instagram kontā @kjb_biedriba, Facebook lapā – Kokneses jauniešu biedrība vai mūsu mājas lapā www.jauniesi.weebly.com.

Biedrības “Kokneses jauniešu biedrība”
Valdes locekle
“Vasaras izaugsmes programmas ESteRE”
Programmas vadītāja Ieva Ūtēna

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *