Jauniešu biedrība “SOLIS”

Mūsu misija ir palīdzēt jauniešiem saskatīt savu potenciālu
un izmantot iekšējos resursus personības attīstībā.

Kopš 2011.gada mēs aktīvi darbojamies, lai ikvienam jaunietim palīdzētu būt drosmīgam, pašpārliecinātam un spējīgam spert soli tālāk savu sapņu un mērķu sasniegšanā. Mūsu darbs ir kādu brīdi soļot blakus jaunietim viņa varoņa ceļojumā, lai jaunietis saskatītu dzīves sniegtās iespējas un apzinātos pats savu spēku. Kopā ar entuziastiem un sadarbības partneriem īstenojam izaugsmes darbnīcas, nodarbības, komandas saliedēšanas pasākumus un neformālās izglītības aktivitātes gan jauniešiem, gan jaunatnes organizācijām.

MŪSU MĒRĶI
ATBALSTS JAUNIEŠIEM

attīstīt jauniešiem dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences

JAUNIEŠU INICIATĪVAS

veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē vietējā un starptautiskā līmenī

ATBALSTS ORGANIZĀCIJĀM

atbalstīt jaunatnes darbiniekus un organizācijas darbā ar jaunatni, motivējot, pilnveidojot prasmes un ceļot kapacitāti

IEKĻAUŠANA

radīt atbalstošu vidi mazaizsargātajām sabiedrības grupām, veicinot viņu iekļaušanos vietējā kopienā

JAUNUMI

SADARBĪBAS PARTNERI