MŪSU STĀSTS

Kokneses jauniešu biedrība piedzima 2011.gada 30.novembrī pēc koknesieša Jāņa Baloža iniciatīvas. Kopā sapulcējās ap desmit aktīvākie Kokneses jaunieši, no kuriem valdē darbojās Jānis Balodis, Māra Bitāne un Imants Ungurs. Pirmos darbības gadus īstenojām vairākus pasākumus vietējiem jauniešiem un uzrakstījām pāris projektus.  

Kopš 2020.gada atsākām aktīvu darbošanos, nu jau jaunā sastāvā, jo valdē pievienojās Ieva Ūtēna – pieredzējusi speciāliste darbā ar jauniešiem. Ieva un Māra kopā ar jauniešiem ir īstenojušas vairāk kā 10 projektus, kas vērsti uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu Aizkraukles novadā, jaunu prasmju un zināšanu apguvi, uz savu spēju un potenciāla attīstīšanu. Biedrība ir saņēmusi Aizkraukles novada pašvaldības Jaunatnes gada balvu 2021 nominācijā “Politiskās līdzdalības veicinātājs”.

2022.gadā nomainījām nosaukumu un kļuvām par Jauniešu biedrību “SOLIS”. Mēs vēlamies palīdzēt ikvienam jaunietim būt drosmīgam, pašpārliecinātam un spējīgam spert soli tālāk savu sapņu un mērķu sasniegšanā. Mūsu darbs ir kādu brīdi soļot blakus jaunietim viņa varoņa ceļojumā, lai palīdzētu saskatīt visas dzīves sniegtās iespējas un apzināties savu spēku. Kopā ar entuziastiem un sadarbības partneriem īstenojam izaugsmes darbnīcas, nodarbības, meistarklases un neformālās izglītības aktivitātes gan jauniešiem, gan jaunatnes organizācijām.

MŪSU VĪZIJA

Mēs esam spēcīga, vienota organizācija, kura palīdz jauniešiem saskatīt dzīves iespējas un pilnveidot sevi un ir būtisks atbalsts jaunatnes darbiniekiem ikdienas darbā.

MŪSU MISIJA 

Palīdzēt jauniešiem saskatīt savu potenciālu un izmantot iekšējos resursus personības attīstībā

 

VAROŅA CEĻOJUMA KONCEPTS: Amerikāņu rakstnieka Džozefa Kempbela “Varoņa ceļojuma” koncepts ir metaforisks cilvēka attīstības un transformācijas modelis. Kempbels ir izpētījis pasaules tautu mītus, pasakas, reliģiskos aprakstus, teikas un secinājis, ka tajos visos var saskatīt varoņa ceļojuma jeb monomīta pazīmes.  Vienā no varoņa ceļojuma posmiem varonis sastop savu skolotāju jeb mentoru, kurš sniedz atbalstu. Mēs vēlamies būt šis “skolotājs jeb mentors” jaunietim viņa varoņa ceļojumā. Būt  par ceļa rādītāju dzīves krustcelēs, palīdzot izvēlēties sava dzīves ceļojuma pirmo soli. 

BIEDRĪBAS MĒRĶI:

 1. attīstīt jauniešiem dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences
 2. veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē vietējā un starptautiskā līmenī
 3. atbalstīt jaunatnes darbiniekus un organizācijas darbā ar jaunatni, motivējot, pilnveidojot prasmes un ceļot kapacitāti
 4. radīt atbalstošu vidi mazaizsargātajām sabiedrības grupām, veicinot viņu iekļaušanos vietējā kopienā

 

UZDEVUMI:

 1. Organizēt neformālās izglītības aktivitātes ar mērķi uzlabot jauniešu fizisko un mentālo veselību, personības un kompetenču attīstību.
 2. Piesaistīt finansējumu jauniešu iniciatīvām un sniegt nepieciešamo atbalstu iniciatīvu īstenošanā, apmācību, konsultāciju un metoringa veidā.
 3. Sniegt atbalstu jaunatnes jomas politikas veidošanā vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī
 4. Informēt sabiedrību par jaunatnes jomas aktivitātēm,
 5. Iesaistīt jauniešus ārpus biedrības aktivitātēs un sniedzot nepieciešamo atbalstu
 6. Organizēt apmācības, atbalsta grupas, jaunatnes darbinieku kapacitātes celšanai, izdegšanas mazināšanai;
 7. Izveidot pakalpojumu piedāvājumu jaunatnes organizācijām, lai uzsāktu saimniecisko darbību.

Mēs plānojam, darām un sapņojam. Iepazīsti mūs un mūsu paveikto:

Biedrības darbības stratēģija 2022.-2027.gadam

Mūsu līdzšinējās aktivitātes

Biedrības statūti

KOMANDA

IEVA ŪTĒNA

Dzīvei ir jābūt pilnai prieka un piedzīvojumu, arī pārbaudījumu un izaicinājumu bagātai. Ievas dzīves ceļā garlaicībai nav vietas! Mūsu biedrība ir domāta jauniešiem, kuri vēlas darīt, mācīties un dalīties, uzņemties iniciatīvu un būt līderiem. Ieva ir gatava būt par stabilu pamatu, sniedzot nepieciešamās zināšanas, daloties pieredzē, palīdzot ar padomu jauniešu ideju realizācijā. Ievai patīk teiciens: “Tu vari kādu aizvest tikai tik tālu, cik pats esi aizgājis!”, tāpēc arī viņa pati turpina mācīties, apgūt jaunas prasmes un smelties zināšanas gan praksē, gan akadēmiskajās zinībās. Ikdienā Ieva rīko radošās nodarbības, sporta, izklaides un pašizaugsmes aktivitātes, vada sociālās rehabilitācijas grupas personām ar invaliditāti, kā arī apmāca Kokneses seniorus jaunām prasmēm.

MĀRA BITĀNE

Māra ir ģeogrāfs sirdī un pēc papīriem. Ikdienā strādā par projektu vadītāju, palīdzot uzņēmējiem un biedrībām īstenot lieliskas idejas. Ceļošana, fotogrāfēšana, kalnu pārgājieni un rakstīšana ir Māras lielākie iedvesmas avoti. Māra ir pārliecināta, ka pats galvenais dzīvē ir atrast savu sirdslietu un doties to darīt, jo katrs no mums ir savas dzīves galvenais varonis. Varonim ceļā nepieciešama palīdzība un atbalsts, tāpēc arī Māra darbojas jauniešu biedrībā - lai vismaz kādu ceļa posmu palīdzētu jauniešiem apgūt jaunas prasmes, atrast sevī spēku īstenot savas idejas. Māra piekrīt Einšteinam, ka iztēle ir svarīgāka par zināšanām, jo zināšanas ir ierobežotas, bet iztēle aptver visu pasauli un vēl vairāk.

MARKUSS ŪTĒNS

Markuss dzīvo skaistajā Koknesē un ir liels palīgs gandrīz katrā biedrības pasākumā. Brīvajā laikā nodarbojas ar autokrosu, video montāžu un apmeklē svaru zāli. Markuss ir aktīvs jaunietis, kuram patīk jautrība un humors. Viņam tiešām sanāk komunicēt ar cilvēkiem un iedrošināt tos. Markuss pats apgalvo, ka ir gatavs iet līdz galam un nekad nepadoties. Mēs ticam, ka ar šādām īpašībām Markuss dzīvē nepazudīs. Autokrosā viņš ir aizcīnījies līdz Lietuvas vicečempiona titulam 2018. gadā, 2021. gadā ieguvis Latvijas čempiona titulu un 2022.gadā - Latvijas vicečempiona titulu.

KSENIJA VĪTOLIŅA

Ksenija ir radoša un atvērta dvēsele. Patīk strādāt kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri ir gatavi mesties trakās idejās un to realizēšanā. Mīl dzīvniekus. Nekad nevar nosēdēt uz vietas – šķiet, katrs mirklis, kas pavadīts kustībā, iegriež nebeidzamās enerģijas dzinēju. Ikdienu pavada studējot pasākumu producēšanu, strādājot ar cilvēkiem un pavadot laiku ģimenes un draugu kompānijā. Vislabāk patīk pavadīt laiku pie dabas, kā arī radoši darbojoties – patīk pārsteigt apkārtējos ar orģinālām idejām. Ksenija nekad neatsaka palīdzību, vienmēr ir kā stiprais plecs, uz kura paļauties, jo zina, cik svarīgs ir atbalsts dažādās dzīves situācijās. Uzskata, ka dzīve jādzīvo ar vērienu un jānovērtē katrs mirklis, kas dots.