SADARBOJIES

SADARBOJIES

Lai biedrība varētu sekmīgi darboties, mums ir ļoti svarīgs sadarbības partneru atbalsts.

Tieši pateicoties sadarbības partneru aktivitātei un uzticībai, esam varējuši īstenot savas ieceres un sekmīgi darboties.

Ja esi uzņēmējs, organizācija vai privātpersona, Tu vari iesaistīties biedrības darbā, palīdzot ar materiāliem, resursiem, pakalpojumiem biedrības pasākumu un aktivitāšu īstenošanai. 

Ko Tu iegūsi, sadarbojoties ar jauniešu biedrību SOLIS?

  • gandarījumu, iesaistoties darbā ar jauniešiem;
  • pieminēsim Tavu atbalstu publicitātē;
  • ievietosim Tava uzņēmuma vai organizācijas logo savā mājaslapā un uz informatīvajiem materiāliem par konkrēto aktivitāti;
  • veiksi nozīmīgu darbu vietējās kopienas un sabiedrības labā.

Paldies mūsu līdzšinējiem sadarbības partneriem: